Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Brandfarliga och explosiva varor

På denna sida finns information om tillstånd till hantering av brandfarliga och explosiva varor för dig som hanterar brandfarliga och explosiva varor yrkesmässigt. Information om hantering av brandfarliga och explosiva varor i hemmet finns här,PDF (pdf, 21.1 kB) Mer information om föreståndare, definitioner brandfarlig och och explosiva vara och förvaringsregler mm. finner du i menyn här till vänster.

 
Tillstånd till hantering av brandfarliga och explosiva varor

För att hantera brandfarliga och explosiva varor i t ex industriverksamhet, publika lokaler mm. krävs i regel tillstånd. Med publika lokaler menas t ex restauranger, skolor, varuhus etc.
 
Om du behöver tillstånd eller inte beror bla. på vilken verksamhet du bedriver och vilken total mängd brandfarlig och explosiva vara du avser att hantera. Överstiger den brandfarliga eller explosiva varan en viss volym måste du ha tillstånd till hanteringen. Regler om vilka volymer som gäller för en viss verksamhet finns på tillstånd i fliken till vänster

Ansökan

Ansöker du om tillstånd för hantering av brandfarlig och explosiva vara är det viktigt att din ansökan är komplett. Detta innebär att du måste bifoga samtliga handlingar som är specifika för din hantering. Exempel på sådana handlingar kan vara klassningplan, sammanställning av sökta mängder, ritningsunderlag, tekniskt specifikation på förvaringsskåp, kursintyg på att föreståndarna genomgått lämplig utbildning mm.
 
Exempel på vilka handlingar som ska bifogas ansökan.  PDF (pdf, 216.8 kB)
 
Har du redan ett tillstånd för hantering av brandfarliga och explosiva varor och söker nytt tillstånd, förlängning av befintligt tillstånd eller ändring av befintligt tillstånd ska du alltid med ansökan bifoga ert befintliga tillstånd. Ansökningar som inte är kompletta kommer att returneras, vilket gör att tillståndsprövningen blir försenad och att det tar längre tid för dig att få ditt tillstånd. 

Restauranger och skolor

För ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig och explosiva vara i restauranger och skolor har vi tagit fram informationsmaterial med ansöknings-handlingar speciellt för dessa verksamheter. Materialet finner du i menyn här till vänster.  

Avgifter

För tillstånd till hantering av brandfarlig och explosiva vara tas en avgift ut. Hur stor avgift som tas ut beror generellt på omfattningen av den brandfarliga varan. Avgiftens storlek varierar också i olika kommuner. I avgiften ingår också avsyning av anläggningen. Avgiften debiteras i samband med att du får ditt tillstånd.

  
Tillståndsblanketter för Kramfors, Sollefteå, Härnösands kommuner

Ansökan om tillstånd brandfarlig varaPDF (pdf, 267.9 kB)
Ansökan om tillstånd explosiv varaPDF (pdf, 291.4 kB)


Intyg om avslutad hantering

Intyg om avslutad hantering - brandfarlig varaWord (word, 179.7 kB)
Intyg om avslutad hantering - explosiv varaWord (word, 179.2 kB)
 

Hantering av gasol vid marknader o dyl.

Vissa åtgärder skall vidtas och följas vid hantering av gasol i samband med marknader, festival eller dylikt. Lista på dessa åtgärder finns här.PDF (pdf, 97.9 kB)
 

Tillsyn

Höga Kusten Ådalens Räddningstjänstförbund utför tillsyn över hanteringen av de brandfarliga och explosiva varorna i medlemskommunerna. Vid tillsynen kontrollerar vi att hanteringen uppfyller de säkerhetskrav som anges i aktuella föreskrifter för respektive anläggning.
 
Du kan hitta mer information på MSB:s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om krav på hantering av brandfarliga varor.