Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen

Brandfarlig vara i hemmet

Förvaring i hemmet

Bensin, gasol, t-sprit, metanol, fotogen och tändvätska är exempel på brandfarliga varor.

Använd tändvätska eller t-gul när du ska tända grillen. Släng aldrig sprayflaskor på öppen eld. De kan explodera med kraft.
 
Gasol är en mycket brandfarlig gas som måste hanteras med respekt. Läckage kan orsaka både explosion och brand.

 • Förvara brandfarliga varor i originalförpackningen, på lämplig plats och oåtkomligt för barn.
 • Förvara så liten mängd brandfarlig vara som möjligt i din bostad.
 • I flerfamiljshus får ingen brandfarlig vara förvaras i vinds- eller källarförråd.
 • Utrustning tillverkad efter 1995 måste vara CE-märkt.
 • Om du har gasol i ditt fritidshus, din båt eller husvagn, kontrollera att kopplingar, ventiler och slangar är hela.
 • Stäng av ventilen på gasolflaskan när gasen inte används.
 • Om du misstänker läckage, stäng av anläggningen och vädra.


Mängder 

Grundregeln för hur stor mängd du får förvara hemma utan tillstånd, är att man inte får förvara mer brandfarlig vara hemma än vad du har behov av i ditt hushåll. 

Ett exempel kan vara att en villaägare får ha en Gasolflaska till gasolgrillen, en reservdunk med bensin till gräsklipparen och bilen och diverse mindre behållare te x lacknafta, rödsprit etc. 

Läs mer om hur du ska förvara brandfarlig vara i hemmet i dokumentet "Gasol för hem- och fritidsmiljö", öppna dokumentet genom att klicka här.PDF (pdf, 586.1 kB) 

Mer information finns även på MSB.s hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Tillstånd

Gränsen för när tillstånd till hantering av brandfarlig vara krävs är:  

 • Max 60 liter Gasol, flaskornas volymer räknas.
 • Max 10 liter annan brandfarlig gas, flaskornas volymer räknas

 • Max 100 liter brandfarlig vätska.
 • Max 10 000 liter vätska för uppvärmning, t ex oljecistern till oljebrännare. 

Om du hanterar mer än dessa volymer krävs tillstånd.