Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Tillståndsgränser

Tabellen nedan är en sammanfattning av de regler som finns vad avser tillståndsgränser till hantering av brandfarliga varor. Överstiger volymerna de i tabellen angivna mängderna ska du ha tillstånd till hanteringen av de brandfarliga varorna.
 
Handbok om hantering av brandfarliga gaser och vätskor kan du ladda ner på MSB:S hemsida (www.msb.se) eller genom att klicka här.PDF (pdf, 528.5 kB)

 

Exempel 1, En skola hanterar 25 liter Gasol och 50 liter brandfarliga vätskor. En skola är en publik verksamhet och faller in under Yrkesmässig. Av tabellen följer att tillståndsgränsen för brandfarlig gas är 2 liter och för vätska 100 liter . Skolan ska således ha tillstånd till hanteringen. Skolan ska i sin ansökan söka för all brandfarlig vara i verksamheten även för de 50 liter vätskor som de hanterar.
 
 
Exempel 2, En annan skola hanterar ingen brandfarlig gas, men 50 liter brandfarliga vätskor. 50 literär under tillståndsgränsen. Skolan behöver således inte ha tillstånd till hanteringen. Dock gäller alltid oavsett om tillstånd krävs eller ej att hantering och förvaring ska ske på ett betryggande sätt.