Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen

Äldres säkerhet

Många olyckor inträffar på grund av obetänksamhet. Vi människor har en tendens att tänka "det händer inte mig". Det är kanske en sund egenskap, men när det gäller att förebygga olycksfall är det bra att tänka efter före.
 
Läs därför häftet "Säkerhet i vardagen - Tips och råd på äldre dar"

Här kan du ladda hem häftet som PDF-fil.
 
Ladda hem PDF (pdf, 1001.1 kB)
 
Häftet är framtaget av Räddningsverket i samarbete med:
Civilförsvarsförbundet
Statens folkhälsoinstitut
Apoteket
Västra Götalandsregionen
Särmlandskustens räddningstjänst
En trygg och säker kommun
PRO, Pensionärernas riksorganisation
SPF, Sveriges pensionärsförbund
SKPF, Svenska kommunalpensionärernas förbund
SPRF, Sveriges pensionärers riksförbund
RPG, Riksförbundet Pensionärsgemenskap