Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen

Vattensäkerhet

I Sverige sker cirka 400-500 drunkningstillbud varje år. Av tillbuden sker ungefär 13% ute till havs. Resterande 87% inträffar i kommunala vattendrag, hamnområden eller badplatser.

Badvett
1. Bada alltid tillsammans med någon!
2. Simma längs med stranden!
3. Hoppa eller dyk inte på okänt vatten!
4. Knuffa aldrig i eller håll fast någon under vattnet!
5. Simma inte under bryggor och hoppställningar!
6. Spring inte på bassängkant eller bryggor - du kan halka!
7. Ropa bara på hjälp om du är i nöd!
8. Undvik uppblåsbara leksaker i öppet vatten!
9. Lek inte med livräddningsmateriel!
10. Ha alltid något mellan dig och den nödställde, "den förlängda armen".
11. Meddela alltid var någonstans du ska bada och när du tänker komma tillbaka!
Grundregler vid livräddning i vatten
Tänk alltid på...     
...din egen säkerhet.
  • Ropa på hjälp och påkalla uppmärksamhet.
  • Försök att nå den nödställde utan att du själv utsätter dig för risker.
  • Ha alltid något mellan dig och den nödställde. Använd alltid den så kallade "förlängda armen".
  • Den bästa och säkraste livräddaren är en torr livräddare.

Klicka på flytvästen för att gå till flytvästdepån.

Sammanställning av drunkningsolyckor under 2012

Enligt Svenska Livräddningssällskapets, SLS, sammanställning har 97 personer, varav sju barn, omkommit i drunkningsolyckor under 2012.

SLS har som ett delmål arbetat för att antalet omkomna genom drunkning ska vara under 100 personer. Ett mål som nu för fjärde året uppfyllts.

Läs mer om detta här-->länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Övning på Sälsten, Härnösand

Övning på Sälsten, Härnösand