Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen

Andningsskydd

Kontroll regulatorenhet300 kr/st 
Kontroll andningsventil300 kr/st 
Övriga arbeten600 kr/tim