Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Tvätt och reparation av brandslang
Priser anges exklusive moms.
Lagning124 kr/hål 
Slangvård174 kr/längd 
Omkoppling166 kr/koppling(kostnad för koppling tillkommer)
Övrig slangreparationer600 kr/tim 
Påbörjad första timme räknas som hel timme.
Påbörjad halvtimme räknas som hel halvtimme för övrig tid.