Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Uthyrning av material m.m.

Prislistan tillämpas huvudsakligen i anslutning till räddningstjänstuppdrag samt vid uppdrag och tjänster där priset inte ingår i avtal. Uthyrning av fordon och material sker under förutsättning att acceptabel beredskap kan upprätthållas och i första hand till andra myndigheter eller ägarkommunerna. 

Detta är exempel ur prislistan, för mer information kontakta oss på telefon 0612-870 000.

Slang och armatur
Uthyrning av slang/längd136 kr/dygn
Grenrör136 kr/dygn
Strålrör136 kr/dygn
Utrustning
Handbrandsläckare103 kr/dygn(ev. omladdning tillkommer)
Pumpar, eldrivna och ej klassade68 kr/tim 
Pumpar, klass 1136 kr/tim 
Pumpar, klass 2 eller högre273 kr/tim 
Personal
Personal600 kr/tim

Påbörjad första timme räknas som hel timme.
Påbörjad halvtimme räknas som hel halvtimme för övrig tid.