Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen

Direktionen

Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen är ett kommunalförbund som leds av en förbundsdirektion.   
    
Förbundsdirektionen är nämnd för räddningstjänsten och det civila försvaret vad avser uppgifterna i 2 kap. §2 lag om civilt försvar.    
    
Direktionen består av sex ledamöter och sex ersättare, varje kommun utser två ledamöter och två ersättare vardera.   

Kommunerna som ej är säteskommuner nominerar gemensamt ordförande och vice ordförande. Ordföranden har utslagsröst.   
   

Ordförande  
Rune Danielsson(Härnösand)(S)
   
Ledamöter  
Malin Svanholm(Kramfors)(S)
Bertil Böhlin (Kramfors)(C)
Åsa Sjödén(Sollefteå) (S)
Kerstin Franzén(Sollefteå)(M)
Anders Gäfvert(Härnösand)(M)
   
Ersättare  
Tommy Svensson(Sollefteå)(S)
Ingemar Jonsson(Sollefteå) (C)
Thomas Lundberg(Kramfors)(V)
Johanna Sjöblom (Kramfors)(M)
Fred Nilsson(Härnösand)(S)
Christina Lindberg(Härnösand)(C)