Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen

Förbundets historia

Motiv till utvecklad samverkan

Ådalskommunerna har utrett och förhandlat i omgångar sedan tidigt 90-tal i syfte att utveckla och finna nya driftsformer för sin räddningstjänstverksamhet.

Idéer om samverkan har dock funnits betydligt längre och nyligen hittades en skrivelsePDF (pdf, 98.1 kB) från 1973 där dåvarande länsbrandinspektör Wilhelm Tell redogjorde för ett förslag som inte skiljer sig så mycket från det förbund som finns idag (se länk nedan).

Förverkligandet

En interimistisk direktion tillsattes under 2001 med uppdrag att förverkliga bildandet av ett gemensamt kommunalförbund för räddningstjänsten. Politiska diskussioner, förhandlingar och förändringar i verksamhetsledningen innebar att arbetet drog ut på tiden och detta resulterade slutligen i att ett ledningsförbund bildades, 2003-01-01. Ledningsförbundets uppgift var att leda och utveckla räddningstjänsten i Sollefteå, Kramfors och Härnösands kommuner. Initialt var endast ledningen bestående av räddningschef, vice räddningschef och en brandingenjör anställda av förbundet men målsättningen var att ett "komplett" förbund skulle bildas så snart som möjligt.

Den 1/1 2005 togs detta steg och förbundet är nu igång och Wilhelm Tells idé från tidigt 70-tal får betraktas som förverkligad.

Stationernas historia

Via nedanstående länkar kan du läsa lite historik om stationerna i Sollefteå och Härnösand.


HISTORIK HÄRNÖSAND

HISTORIK SOLLEFTEÅ

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Tell 1973.pdf 98.1 kB 2006-02-02 15.11