Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
 • 2005-12-30 14:23
  Tillsynsbesök av Länsstyrelsen
  Den första december 2005 genomförde Länsstyrelsen ett tillsynsbesök hos oss. Besöket genomfördes i samband med ordinarie direktionsmöte så att så många ansvariga politiker som möjligt skulle kunna vara...

 • 2005-12-20 16:50
  Protokoll från direktionsmöte
  Vi publicerar löpande protokoll från direktionens sammanträden här på hemsidan och hoppas på så sätt att beslut som rör vår verksamhet blir tillgängliga på ett bra sätt för allmänheten.

  Originalen... • 2005-12-20 16:45
  Verksamhetsplan 2006
  Verksamhetsplanen för 2006 är nu fastställd. Den är ett dokumnet som främst används för intern styrning mot uppsatta mål men självklart  finns det en hel del intressant även för externa betraktare.