Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
 • 2006-04-21 15:48
  Räddningstjänstens yttrande angående väg- och järnvägslösning i centrala Kramfors
  Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen har följande sammanfattande synpunkter på översänt detaljplaneprogram.
  • Plankorsning vid södra infarten är en ytterst olämplig lösning
  • Säkerhetsaspekten är för...


 • 2006-04-19 10:55
  Nya pensionärer
  Brandinspektör Kurt Näslund och brandinspektör Hans Wikman, blivande pensionärer samt Ingvar Billander som slutat sin tjänst, avtackades med blommor och den sedvanliga yxan.  

 • 2006-04-11 11:10
  Protokoll från direktionsmötet 060329
  Vi publicerar löpande protokoll från direktionens sammanträden här på hemsidan och hoppas på så sätt att beslut som rör vår verksamhet blir tillgängliga på ett bra sätt för allmänheten.

  Originalen...