Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
 • 2007-05-28 23:51
  Samverkansövning 24/5
  RITS styrkan samverkar med försvarsmakten och Härnösand gymnasiums.
  Scenario: brand ombord på Ebba Viktor (skolfartyg) 4 personer saknas. RITS styrkan larmas och flygs ut med Helikopter från försvarsma...


 • 2007-05-24 08:46
  Protokoll från direktionsmöte 2007-05-03
  Vi publicerar löpande protokoll från direktionens sammanträden här på hemsidan och hoppas på så sätt att beslut som rör vår verksamhet blir tillgängliga på ett bra sätt för allmänheten.

  Originalen... • 2007-05-22 00:26
  Dags att läsa på om vattensäkerhet!
  Fler och fler båtar börjar röra sig ute på vattnet. Följ länken och läs om vattensäkerhet och säkerhet på sjön.

  Klicka här!