Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
 • 2007-06-26 15:55
  Protokoll från direktionsmöte 2007-06-14
  Vi publicerar löpande protokoll från direktionens sammanträden här på hemsidan och hoppas på så sätt att beslut som rör vår verksamhet blir tillgängliga på ett bra sätt för allmänheten.

  Originalen... • 2007-06-01 13:05
  Kungörelse plan för räddningsinsats
  I 3 kap. 6 § i förordningen (SFS 2003:789) om skydd mot olyckor finns krav på kommunen att allmänheten får möjlighet att lämna synpunkter på kommunens plan för räddningsinsats avseende företag som...