Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
 • 2007-10-23 13:03
  Protokoll från direktionsmöte 2007-10-04
  Vi publicerar löpande protokoll från direktionens sammanträden här på hemsidan och hoppas på så sätt att beslut som rör vår verksamhet blir tillgängliga på ett bra sätt för allmänheten.

  Originalen... • 2007-10-19 19:09
  Kemövning i Perstorp
  Sju personer från Kramfors har varit i Perstorp för att öva insats i farligt ämne. Avresa skedde från Kramfors måndagen den 15/10 med övernattning i Skövde där ett studiebesök gjordes på räddningstjän...

 • 2007-10-19 18:03
  Avtackningar och jubilarer
  Torsdagen den 18 oktober samlades personalen i Kramfors för att dels hylla flera jubilarer
  40, 50 och 60 åringar.
  Två stycken som gått i pension, en som slutat sin brandmannakarriär och bytt...