Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
  • 2007-11-21 14:44
    Utbildning i bussolycka
    All utryckande heltidspersonal inom räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen har under hösten genomfört utbildning i tung räddning med inriktning mot olyckor med buss. Utbildningen har bedrivits på...

  • 2007-11-19 10:12
    Avtackningar och jubilar
    Söndagen den 18 november samlades personalen i Härnösand för att dels tacka av 2st som slutat sina tjänster som brandmän och valt ett annat yrkesliv, samt hylla en som fyllt 50 år.