Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
 • 2007-12-19 16:09
  Resultat av brandvarnarinventering
  Räddningstjänsten Höga Kusten — Ådalen har gjort en uppföljning av hur många som har fungerande brandvarnare i sina lägenheter. Enligt Räddningsverkets tidning Sirenen påstods det att drygt 90 procent...

 • 2007-12-13 12:28
  Ny förbundsordning antagen
  Från och med 2008-01-01 så gäller en ny förbundsordning och nya reglementen för de förtroendevalda. Under länken förbundsinformation finns aktuella dokument och mer därtill publicerat.

 • 2007-12-07 14:32
  Protokoll från direktionsmöte 2007-12-06
  Vi publicerar löpande protokoll från direktionens sammanträden här på hemsidan och hoppas på så sätt att beslut som rör vår verksamhet blir tillgängliga på ett bra sätt för allmänheten.

  Originalen...