Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
 • 2008-03-25 21:28
  Brandskyddsvecka med öppet hus

 • 2008-03-20 00:22
  Uppvisning i isvakräddning
  Under onsdagen hölls den årligt återkommande uppvisningen i isvakräddning i Härnösand. SLS, försvarsmakten och räddningstjänsten stod bakom händelsen och de som hamnade i vaken var elever från...

 • 2008-03-19 11:36
  Årsredovisning 2007
  Årsredovisning för 2007 är nu fastställd och överlämnad till ägarkommunerna för beslut om ansvarsfrihet till direktionens ledamöter.

  Verksamheten redovisar ett positivt resultat om 1,63 mkr.

  Prognosen...