Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
 • 2008-10-29 23:31
  Emma Johansson fick ett värdigt firande
  Lördagen den 26:e Oktober firades Emma på stora torget i Härnösand.
  Torget var fullt av människor då Emma anlände sittande på en av Räddningstjänstens bilar till tonerna från Nordman....

 • 2008-10-08 10:14
  Utbildning i heta arbeten
  Kurs för heta arbeten kommer att hållas den 4/12 på brandstationen i Sollefteå.

  För mer information, klicka här. • 2008-10-02 13:37
  Delårsredovisning 2008
  Delårsredovisning för perioden 1 januari till sista augusti är nu fastställd. Verksamheten redovisar ett negativt resultat om - 1 Mkr. Prognåsen för hela året är ett underskott på 1,6 Mkr.