Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
 • 2010-01-25 22:53
  Drunkningsolyckor för första gången under 100
  82 människor drunknade 2009
  Enligt SLS sammanställning har 82 personer omkommit i drunkningsolyckor under 2009. Det är 25 färre än under 2008 då 107 personer omkom och det  lägsta antalet registrerade...

 • 2010-01-06 14:48
  118 döda i bränder under 2009
  Preliminära siffror från Brandskyddsföreningen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) visar att 118 personer dött i bränder under 2009. Det är det högsta antalet sedan 2003.

  Läs...