Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
 • 2010-09-30 11:57
  Vikarierande administrativ chefs sista dag
  Micke, vik adm chef, jobbar sin sista dag idag 

  Micke bjöd på tårta och vi avtackade honom från förbundets räkning för ett bra utfört jobb hos oss i Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen under fikarasten... • 2010-09-28 12:14
  Nybliven pensionär
  I Härnösand avtackades i måndags Stefan Norell. Han började sin anställning som brandman 1976 och avslutade nu efter 34 år inom räddningstjänsten. Stefan fortsätter dock arbeta som lärare inom MSB på...

 • 2010-09-01 10:15
  Ny lag kring brandfarlig och explosiv vara
  Den 23 juni beslutade riksdagen om en ny lag, lagen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011). Lagen träder i kraft den 1 september 2010.

   
  Lagens syfte är att hindra, förebygga och begränsa...