Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
  • 2013-04-28 11:00
    Gräsbränder
    Nu har säsongen för gräsbränder kommit igång i stora delar av Sverige. Fjolårsgräset torkar upp och risken för att det ska börja brinna ökar. Var försiktigt när du eldar utomhus så här års. Det är vik...

  • 2013-04-02 13:23
    Antal drunknade 2012
    Som en del i Svenska Livräddningssällskapets vision om noll drunkningsolyckor, redogör de varje år för antalet drunknade i Sverige. SLS kan nu konstatera att 97 personer – varav 7 barn – drunknade 201...