Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen

Allmänhetens synpunkter, Almer Oil

Räddningstjänsten önskar få allmänhetens synpunkter på förslaget till plan för räddningsinsatser vid verksamheten Almer Oil i Härnösands kommun. Eventuella synpunkter skickas till raddningstjansten@hka.se, senast den 5 februari 2018.

Klicka på dokumentet för fulltext.