Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen

Eldnigsförbudet gäller även stugsista

2018-08-16

Eldningsförbudet är fortfarande aktuellt i Västernorrlands län. Att tända marschaller och ställa ut på marken för att fira stugsista eller lyskväll är därmed inte tillåtet.

Stugsista/lyskväll är en benämning för firandet av den sista helgen i sommarstugor och ses som ett farvältagande av sommaren. Marschaller och eldar brukar tändas i kvällsmörkret. Detta får dock inte göras i år, eftersom att det fortfarande är mycket torrt i skog och mark.

En eld, vilket innefattar marschaller, får i dagsläget enbart tändas i speciellt iordningsställda grillplatser. Dessa ska vara beständiga och tillverkade av betong, sten eller liknande. Tillfälligt anordnade grillplatser uppfyller inte kraven för en säker grillplats.

Eldningsförbudet i Västernorrlands län omprövas med jämna mellanrum. Nästa bedömning görs efter helgen.