Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen

Eldningsförbudet hävt

2018-08-22

Det eldningsförbud som gällt i Västernorrlands län är hävt från och med den 22 augusti kl. 16:00, tänk dock på att alltid vara försiktig vid eldning i skog och mark.