Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Förskolor på besök
Under vecka 21 fick Sollefteå brandstation besök av förskoleklasser enligt tradition på räddningstjänsten. Barnen fick uppleva en händelserik dag med bl.a. brandsläckning, miniutryckning med brandbilen, titta i ambulansen samt en tur i hävaren.