Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Miljöambulans till förbundet
Genom ett samarbete mellan Vattenfall och E.On så har ett system med så kallade miljöambulanser tagits fram. Dessa ska användas vid eventuella oljeläckage i strömmande vatten.

De två företagen står för utvecklings- och anskaffningskostnader och en av dessa miljöambulanser har nu placerats inom Räddningstjänstförbundet Höga Kusten-Ådalen för att kunna utnyttjas vid behov, huvudsakligen i Ångermanälven. Utrustningen kan användas vid alla typer av oljeutsläpp.

Containern är permanent placerad på stationen i Sollefteå och fraktas med lastbil till skadeplats.

Ambulansen (containern) innehåller bland annat 150 meter strömförande läns, 900 meter absorberande läns, cirkus (oljeuppsamlare), absorptionsmedel, pump, elverk och skyddsutrustning. Dessutom ingår en motorbåt med separat trailer.