Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Ny förbundsordning antagen
Från och med 2008-01-01 så gäller en ny förbundsordning och nya reglementen för de förtroendevalda. Under länken förbundsinformation finns aktuella dokument och mer därtill publicerat.