Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Ny ledamot i Direktionen
Ingemar Johansson (c) från Ramsele har tjänstgjort som ordinarie ledamot i Direktionen.
Ingemar har avsagt sig uppdraget och komunfullmaktige i Sollefteå valde den 17 december 2007 Monica Tirri Kallin (c) till ny ledamot. Vi tackar Ingemar för sina insatser och hälsar  Monica välkommen.