Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Pressmeddelande skogsbrand Rävsön
Branden är fortfarande inte helt under kontroll. Branden har avtagit i intensitet under natten vilket har gjort att vi hunnit förbereda för den vindkantring som kommer att ske efter lunch. Husen på Rävsön är i nuläget inte direkt hotade. Branden omfattar ungefär 1,3km*1,3 km. Det är framförallt en begränsningslinje norrut som inte bedöms som säkerställd.

 
Räddningstjänsten jobbar med styrkor från Ullånger, Nordingrå, Kramfors och Härnösand. Totalt 15 personer.
Hemvärnet hjälper dessutom till med 14 personer. Förutom att de hjälper till med att släcka branden hjälper de till med mat och dryck till personalen på olycksplatsen.
Helikopter från Kallax (Luleå) hjälper till med vattenbombningen av skogsbranden.
Skogsbrandresurser från Räddningsverket är på väg till olycksplatsen för att stödja övriga resurser.

 
Vi bedömer att räddningsinsatsen på Rävsön fortlöper minst ett dygn till.

 
Information och bilder kommer med viss eftersläpning läggas ut på vår hemsida och kan läsas här under denna länk.öppnas i nytt fönster
 
/
Magnus Åkerlind
Räddningstjänsten Höga Kusten — Ådalen
Befäl i beredskap (Härnösand, Kramfors, Sollefteå)