Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Pressmeddelande skogsbrand Rävsön
Pressmeddelande Skogsbranden Rävsön 080807

 
Intensiteten har minskat vid branden på Rävsön. Fortfarande återstår minst ett dygn med offensiv släckning. Någon tid för när den skogshärjade marken kan lämnas över till fastighetsägarna är ännu inte satt. Området som branden har ödelagt är ca 1,3 km*1,4 km .

 
Nu under morgonen kommer helikoptern fortsätta vattenbomba området. Främst kommer vattenbombningen att inriktas på de hotade husen på Rävsöns sydvästra sida. 

 
Vinden kommer att tillta under dagen vilket gör att utvecklingen är svårbedömd. Vi kommer under dagen att öka på våra styrkor med några extra brandmän för att kunna behålla räddningstjänstens begränsningslinjer i den tilltagande vinden. Vinden vrider till nordost framåt kvällen vilket är en osäkerhetsfaktor. Vinden kommer då att ligga på mot husen.

 
Totalt jobbar ca 35 man kontinuerligt med släckningsarbetet. Helikoptern kommer att hjälpa till med vattenbombning av området närmast fastigheterna. Styrkor från Kramfors, Härnösand, Sollefteå, Nordingrå, Ullånger samt hemvärnet är på platsen idag.

 
Färska bilder från branden som kommer att läggas ut närmsta timmen på www.hka.selänk till annan webbplats  (länk)
Massmedia hänvisas till 0611-870310
_____________________________

Magnus Åkerlind
Räddningstjänsten Höga Kusten — Ådalen
Befäl i beredskap (Härnösand, Kramfors, Sollefteå)
Avdelningschef