Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Automatiskt brandlarm
2007-01-02 (08:15)
Ådalsskolan, Kramfors
Det automatiska brandlarmet utlöstes på Ådalsskolan kl 08:15. Orsak till larmet är troligen slipdamm.