Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Automatiskt brandlarm
2007-01-05 (13:48)
Ådalsskolan, Kramfors
Automatlarm som orsakades av hantverkare, efter ca en timme kom ett nytt larm från samma objekt.