Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Automatiskt brandlarm
2007-01-08 (05:55)
Lasele kraftstation, Sollefteå
Inringt av Vattenfalls ledningscentral.