Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Automatiskt brandlarm
2007-01-08 (15:43)
Hetvattencentralen, Kramfors
Automatlarm som orsakades av att en lastbil rev ner en sprinklerledning.