Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Automatiskt brandlarm
2007-01-11 (10:06)
Ådalsskolan, Kramfors
Automatiskt brandlarm på Ådalsskolan orsakat av hantverkare.