Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Automatiskt brandlarm
2007-01-26 (09:15)
Djupövägen, Sollefteå
Automatlarm från Solgårdens servicehus orsakat av ett luftridåaggregat som börjat lukta bränt pga damm i värmeelementet. Räddningstjänsten var snabbt på plats och behövde endast vädra ut lukten.