Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Automatiskt brandlarm
2006-04-20 (14:54)
Brännaskolan, Härnösand
Rök från slipmaskin utlöste larmet.