Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Automatiskt brandlarm
2007-02-16 (10:46)
Hallstaberget, Sollefteå
Automatlarm på Hallstabergets sport & konferenshotell orsakat av intryckt larmknapp i annexet.