Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Automatiskt brandlarm
2006-01-27 (08:32)
Solenskolan, Härnösand
Brandlarm som var orsakat av ett tekniskt fel.