Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Automatiskt brandlarm
2007-02-26 (03:17)
Hallstaberget, Sollefteå
Läckage av vatten genom taket som sedan runnit in i en deckare som utlösts.