Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Automatiskt brandlarm
2006-10-21 (13:51)
Sporthotellet, Härnösand
Automatlarm som denna gång var orsakat av att någon spräckt glaset och tryckt in en larmknapp.

Alla uppsåtliga falsklarm drabbar anläggningsägaren ekonomiskt och sätter den övriga befolkningens säkerhet ur spel. Det kan även leda till polisanmälan.