Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Brand i arbetsmaskin
2006-04-06 (08:36)
Vangsta, Härnösand
Brand i en traktor. Chauffören släckte rådigt branden i elkablarna med snö. Räddningstjänsten kontrollerade att allt var släckt och säkert.