Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Brand i byggnad
2007-01-27 (02:51)
Hembergsvägen Väja, Kramfors
Mindre soteld som åtgärdades genom att rökkanalen sotades ur samtidigt som murstocken kontrollerades med en sk IR-kamera.