Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Brand i byggnad
2006-04-27 (11:37)
Gåsnäs, Sollefteå
En gammal ladugård brann ner till grunden i Gåsnäs, Resele. Det fanns inga djur i byggnaden.