Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Brand i byggnad
2006-04-16 (06:15)
Norra kyrkogatan, Härnösand
Brand i en soptunna orsakade röklukt i två trapphus. Branden lokaliserad till tvättstugan, där den hade självslocknat. Sannolikt var den anlagd.
Räddningstjänstens insats blev att ventilera bort röken i trapphusen.