Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Brand i elskåp
2007-01-28 (16:59)
Norrlimstavägen, Kramfors
Brand i ett elskåp som försörjer sex fastigheter med elström, strömmen till dessa fastigheter kommer att brytas under tiden elverkets personal arbetar med reparationerna.
Foto: Räddningstjänsten