Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Fastklämd/innestängd
2006-04-25 (07:47)
Sollefteå, Namntal
En person har fått ett betongblock över sig, längst in i en tunnel.