Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Förmodad brand
2006-04-04 (20:10)
Strinneskolan Bjärtrå, Kramfors
Larm om röklukt från Strinneskolan, larmaren uppgav även att ett larm från skolan kunde höras utifrån. Ingen synlig rökutveckling.