Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Hjälp till hemtjänst
2007-01-14 (15:49)
Brunne Stigsjö, Härnösand
Rtj transporterar hemtjänstpersonalen med bandvagn, så att vårdtagare kan få sin medicin och mat